header.jpg

ДЗЗД РУЕСТА

Снежина Тодорова - управител на ДЗЗД Руеста

ruesta

Новини - Пресконференция 18.11.2013

EU logo BG

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0848

"Подобряване условията на труд и създаване на

безопасна работна среда в ЕЛ – ТЕСТ ЕООД"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ESF logo BG

На 18 ноември, понеделник, от 9:00 часа в заседателна зала „Витоша” на фирма „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД се проведе пресконференция за стартирането на проект № BG051PO001-2.3.03-0848 "Подобряване условията на труд и създаване на безопасна работна среда в ЕЛ – ТЕСТ ЕООД", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Прочети още: Новини - Пресконференция 18.11.2013 

Разширяване на обхвата на акредитация на Органът за контрол

 Органът за контрол от вид "С" към Ел-Тест ЕООД, разшири своят обхват на акредитация със следните параметри:

- Силови и измервателни трансформатори до 400кV

  • Капацитет и Коефициент на диелектрични загуби tg?

- Оптични кабели, оптични кабелни линии, мрежи и системи

  • Внесено затихване от нееднородности по изградено оптично трасе
  • Общо затихване /оптична мощност/
  • Загуби от обратно отражение
  • Дължина на оптичното трасе

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ