header.jpg

Политики и цели

Ръководството на фирма "Ел-Тест" официално обявява своите политики по качеството и околната среда:

deklaracia zbut Environment 2018 Quality

Фирмата си е поставила основни ЦЕЛИ, свързани с опазването на околната среда и управлява значими аспекти.

Ние имаме и фундаментални ЦЕЛИ относно създаването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд и ЦЕЛИ свързани с качеството.