header.jpg

ПЕРИОД 1992-1995 ГОДИНА

Име на възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

“Кремиковци” АД Подстанция ГПП1 - проектиране, монтаж и наладка на оборудване със самостоятелни релейни защити на изводи 110 kV “Богров-Изток” и “Богров-Запад”
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Възлова станция “Ветрен” 400 kV - инженеринг на шкафове за релейна защита на изводи 400 kV; ДЗО и УРОП; проектиране, монтаж, наладка, въвеждане в експлоатация и изготвяне на екзекутивна документация на вторичната комутация на уредбата
НЕК АД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Подстанция “Мизия” - уредба 400kV - работен проект за резервна релейна защита на изводи 400kV; основна защита на автотрансформатор 400/220/110кV; ДЗШ и УРОП; регистратори на аварийни състояния
НЕК ЕД клон "Електроснабдяване" гр. Пазарджик Монтажни и пусково-наладъчни работи и изготвяне на екзекутивна документация - АСДУ в седем подстанции 110/20 kV към РДП - Пазарджик
“Кремиковци” АД

ТЕЦ “Кремиковци” - пригаждане на шиносъединителния прекъсвач за работа и като обходен - проектиране, монтаж и наладка

 

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

Подстанция “Царевец” - уредба 400 kV - изработване на работен проект и инженеринг на шкафове за релейна защита на изводи 400kV и автотрансформатори; ДЗШ и УРОП; регистратори на аварийни състояния

 

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Оборудване с регистрираща апаратура OSCILLOSTORE P531 - SIEMENS на 10 подстанции 400kV - работен проект, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация
БТК, НУ РТС КРТЦ "Копитото" - работен проект, монтаж, наладка и въвеждане в редовна експлоатация на АВР, аварийно осветление и мнемосхема
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
П/ст "Варна" 750/400/15,75кV - разширение с шунтов реактор 200МVА, 420кV - работен проект - вторична комутация и инженеринг на релейните защити
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
П/ст "София - Запад” 400/110/31,5кV - разширение с шунтов реактор 200МVА, 420кV и реконструкция на ДЗШ и УРОП - работен проект - вторична комутация и инженеринг на релейните защити
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
ВЕЦ "Тополница" - монтажни и пусково - наладъчни работи за уредба 20 kV
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
П/ст "Димитър Димитров" - доокомплектовка и пусково - наладъчни работи на ОРУ 110 kV
НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
П/ст "Черни връх" - проект за мрежово телеуправление 

ПЕРИОД 1996-1999 ГОДИНА

Име на възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"
Г. Марков

АСДУ - разширение в п/ст "Столник" 420/220/110kV, п/ст "София Запад" 400/110/31.5kV, п/ст "Пловдив юг", п/ст "Червена могила" 400/110kV, п/ст "Алеко", ВЕЦ "Антон Ивановци", ВЕЦ "Тешел", п/ст "Благоевград" 400/110kV, п/ст "Ветрен" 400kV, ТЕЦ "Марица изток 2", п/ст "Казичене", п/ст. "София - юг" 220/110 kV, п/ст "Самоков", ВЕЦ "Бели Искър"

"Топлофикация София" АД НЕК

ТЕЦ "София Изток" - работен проект за резервно захранване на водогрейни котли

АВВ ЕООД

П/ст "Чайка" 110/20 kV - работен проект за КРУ - 110 kV и инженеринг на командни, релейни табла и АСДУ

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Асеновград" 110 kV - инженеринг на командни, релейни и табла собствени нужди, прав и променлив ток

ВМЗ "Сопот"

П/ст "Кърнаре" - работен проект, монтаж и наладка на релейно табло за силов трансформатор ТР-1 110/20kV

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Бонония" - инженеринг на командни и релейни табла за ОРУ 110kV, ПНР на ОРУ - 110kV

НЕК ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - ПНР на извод "Ракета" - 110kV

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Видин 1" - инженеринг на релейни табла за 4 бр. изводи 110kV

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Видин 2" 110 kV - работен проект за ускоряване действието на РЗ по ВЧ канал. Инженеринг на командни, релейни табла и шкафове за управление. Пусково - наладъчни работи за ОРУ - 110kV

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Пионер" - ПНР на ОРУ - 110kV и ЗРУ - 20 и 10 kV

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст "Пловдив Център" - инженеринг на командни, релейни и табла собствени нужди, прав и променлив ток

НЕК ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - ПНР на генераторни прекъсвачи в полета БГТ - 7 и БГТ - 8 - блок IV

БТК, НУ РТС Ан. Соколов
тел. 963 32 62

РРТС "Петрохан" - Енергиен блок - Монтажни и пусково - наладъчни работи за въвеждане в редовна експлоатация на КРУ 20kV, производство на АВВ - Финландия

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

ТЕЦ "София Изток" - работен проект за реконструкция на уредба 110kV

"Топлофикация - София" ЕАД

ОЦ "Земляне" - Монтажни и пусково - наладъчни работи за подмяна на релейни защити на силови трансформатори със статични, доставка на "Groupe Schnеider"

“Енемона М” - Козлодуй

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - ПНР в Уредби 220kV и 400 kV. Подмяна на прекъсвачи в полета 3, 5, 19, 21, 35, 47

“Трафел” ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - ПНР и въвеждане в редовна експлоатация на Уредба 110kV след основна реконструкция и разширение

“Трафел” ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - Изготвяне на работен проект за телемеханика на уредба 110kV

ВМЗ "Сопот"

П/ст "Кърнаре" - Настройка релейни защити на изводи 110kV

"Топлофикация - София" ЕАД, ТР "Люлин”

ОЦ "Модерно предградие" - Люлин, София - подмяна на защити на двигатели 6,3kV със статични, доставка на АВВ

"Топлофикация - Велико Търново" ЕАД
“Шнайдер Електрик” България

ОЦ "Велико Търново" - кондензаторна батерия и управление на оборотите на въздушни вентилатори за водогрейни котли с апаратура, доставка на "Groupe Schneider" - проектиране, монтаж и пусково - наладъчни работи

“Трафел” ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - Изготвяне на работен проект за АЧО на уредба 110kV

“Топлофикационен район - Люлин”

ОЦ "Люлин" - Подмяна на диференциални защити на силови трансформатори със статични, доставка на АВВ - проектиране, монтажни и ПНР

“Трафел” ЕАД

ТЕЦ "София Изток" - Изпълнение на работни проекти за телемеханика и АЧО на уредба 110kV

COMPAREX BASF - България

София, ДСК - Централно управление - Силова инсталация за захранване на компютри - комплектоване и монтаж на табла, окабеляване, пусково-наладъчни работи, изготвяне на екзекутивна документация. Заземителна инсталация за компютърна мрежа - изпълнение, измерване

ВМЗ АД Сопот

П/ст "Сопот", ОРУ 110kV - Подмяна на прекъсвачи - Работен проект - Първична и Вторична комутация

СКГТ "Електро-транспорт" ЕАД, П"Трансенерго"

П/ст "Пионер", ЗРУ 10kV - Оборудване на килия 10kV за захранване на ТИС "Вапцаров" - доставка на апаратура, монтажни и пусково - наладъчни работи

“Геоводинжене - ринг” ЕООД

“Сладководно рибoвъдство” - Пловдив - Захранване на помпи 22kW

“Топлофикационен район - Люлин”

ОЦ "Люлин" - Проверка и настройка на релейни защити

“Топлофикация - София” ЕАД

ОЦ “Земляне” - Реконструкция на КРУ 6kV, СН 220V= и нова мнемосхема - работен проект

“Техномилк” ООД, гр. София

“РМР цех за преработка на мляко ЕЛБИ Булгарикум” - Вътрешни ел. инсталации - гр Видин

ВМЗ АД Сопот

П/ст "Сопот", ОРУ 110kV - Подмяна на прекъсвачи - Монтажни и пусково - наладъчни работи

“Трафел” ЕАД

АЕЦ “Козлодуй”  ЕАД - подмяна на прекъсвачи, монтажни и пусково - наладъчни работи в ОРУ 220kV, полета 1, 7 и 15

НЕК ЕАД
ГУП "Трафоелектроинвест"

П/ст “Царевец” - ПНР за въвеждане на тр-р 400/110/31,5kV Т2 в експлоатация

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ