header.jpg

ПЕРИОД 2008-2012 ГОДИНА

Име на Възложителя

Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта 

Национална Електрическа

Компания ЕАД

 

Подмяна на релейни защити в уредби

400kV и 220kV

Проектиране и инженеринг:

1. "Алеко" 220/110/10,5kV

2. "Бургас" 400/110/31,5kV

3. „Ветрен” 400kV

4. ВЕЦ "Пещера" 220kV

5. ВЕЦ "Тешел" 220kV

6. "Девин" 220/110/10,5kV

7. "Карнобат" 220/110/10,5kV

8. "Марица изток" 220/110/10,5kV

9. ТЕЦ "МИ2" 400/220/110/38,5kV

10. ТЕЦ "МИ3" 400/220/31,5kV

11. "Пловдив Юг" 220/110/10,5kV

12. "Стара Загора" 220/110/10,5kV

13. "Узунджово” 220/110/10,5kV

14. "Чудомир" 220/110/10,5kV

15. "Твърдица" 220/110/10,5kV

16. „Столник” 400/220/110/31,5/10,5kV

17. “София Запад” 400/110/31,5kV

18. „Червена могила” 400/110/31,5kV

19. „Благоевград” 400/110/31,5kV

20. ПАВЕЦ „Чаира”

21. „Балкан” 220/110/10,5kV

22. „Горна Оряховица” 220/110/10,5kV

23. „Мадара” 220/110/10,5kV

24. „Мизия” 400/220/110/31,5/10,5kV

25. „Образцов чифлик” 220/110/10,5kV

26. „Плевен” 220/110/10,5kV

27. ТЕЦ „Варна” 220/110/35kV

28. „Царевец” 400/110/31,5kV

Национална Електрическа

Компания ЕАД

ВЕЦ Група "РОДОПИ"

1. Рехабилитация на ВЕЦ "Кърджали"

2. Рехабилитация на ВЕЦ "Ивайловград"

3. Рехабилитация на ВЕЦ "Студен Кладенец"

ИНОС 1

Ветроенергиен парк „Калиакра”

ИБЕРДРОЛА

Подстанция „Марица Изток” – разширение с нови ОРУ 400kV и 31,5kV и рехабилитация на уредби 220kV и 110kV

Хюндай Хеви Индъстриз

1. Англия - Управление на охлаждането и локален контрол на силови трансформатори

2. Марица Изток 3 - Управление на охлаждането

3. Исландия - Управление на охлаждането

4. Испания - Малага - Управление на охлаждането

5. Саудитска Арабия - Управление на

охлаждането

6. Челопеч Майнинг - Локален контрол на

трансформатор

7. Танзания - Локален контрол и управление на

охлаждането на трансформатор

8. Пакистан - Локален контрол и управление на

охлаждането на трансформатор

9. Гана - Локален контрол и управление на

охлаждането на трансформатор 66MVA

10. Русе и Габрово – локален контрол и управление на силови трансформатори

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ