header.jpg

Отдел проектиране

Проектирането е една от основните дейности на фирма „ЕЛ – ТЕСТ”, която се развива в продължение на повече от двадесет години. Изградено е проектантско бюро, разполагащо със съвременно компютърно оборудване, специализирани софтуерни продукти, печатаща и плотираща техника.
При желание от страна на клиента, проектите се изготвят на два езика - български и английски и се съгласуват с чуждестранните фирми - доставчици на апаратура.
Отделът притежава богата техническа библиотека с техническа документация и технически архив.
Колективът е съставен от над двадесет квалифицирани проектанти, разпределени в няколко групи.

Първична комутация (силови вериги)

Отделът отговаря за проектирането на електрически уредби за свръхвисоко, високо, средно и ниско напрежение. Проектирането е съобразено с българските (БДС EN) и международните (IEC) стандарти. Плановете на разпределителните уредби (погледи и разрези) се извършва главно с програмния продукт AutoCAD, като могат да се изготвят като триизмерни чертежи по желание на клиента.

Основните дейности на отделът са:

Прочети още: Първична комутация (силови вериги)

Електропроводни линии

Създадена през 2010 година, в съответствие с поставената пред фирмата цел за осъществяване на пълни проектни решения в сферата на енергетиката бе създаден отделът за проектиране на електропроводни линии.

Разработват се цялостни проекти, както и отделни проектни части за въздушни и кабелни електропроводни линии за ниско, средно и високо ниво на напрежение.
Проектните разработки включват:

Прочети още: Електропроводни линии

Вторична комутация (управление, защита, измерване)

Тази част от отдел "Проектиране" се занимава с проектирнето на релейна защита, автоматизация, управление, сигнализация, измерване и други схеми за електрически уредби с различни нива на напрежение. Проектирането се извършва основно със софтуер EL-CAD и AutoCAD. EL-CAD е софтуер, за проектиране на вторична комутация, като по този начин проектите са ясни и изпълними за по кратки срокове.
Изготвя се следните схеми и чертежи:

Прочети още: Вторична комутация (управление, защита, измерване)

Архитектурно - строителна част

Специалистите в този отдел изготвят комплектни проекти за сгради и съоръжения за високо и ниско строителство.
Разработките за опорните конструкции на технологичното оборудване обхващат:

  • Статически изчисления;
  • План на фундаменти;
  • Строително – конструктивни чертежи на фундаменти за стоманени носещи конструкции и портали;
  • Конструктивни чертежи на портали и носещи конструкции, изпълнени като плътни или решетъчни тела от горещо поцинковани стоманени профили, съединени със заварки или болтови връзки;
  • Кофражни и армировъчни планове на монолитни конструкции.

Прочети още: Архитектурно - строителна част

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ