header.jpg

Електропроводни линии

Създадена през 2010 година, в съответствие с поставената пред фирмата цел за осъществяване на пълни проектни решения в сферата на енергетиката бе създаден отделът за проектиране на електропроводни линии.

Разработват се цялостни проекти, както и отделни проектни части за въздушни и кабелни електропроводни линии за ниско, средно и високо ниво на напрежение.
Проектните разработки включват:

 • Изграждане на нови електропроводни линии, включително проучване и изследване;
 • Изграждане на отклонения от съществуващи електропроводни линии;
 • Рехабилитация и реконструкция на съществуващи електропроводни линии;
 • Определяне на сервитутни отстояния на нови и съществуващи електропроводни линии.

Изготвят се следните проектни части:

 • част „Електрическа“;
 • част „Пресичане на инфраструктурни съоръжения“;
 • част „Строително - конструктивна“;
 • част „План за безопасност и здраве“;
 • част „Пожарна безопасност“;
 • част „Геодезия“.

При изработката на тези проекти се използват утвърдените в световната практика специализирани програмни продукти:

 • PLS-CADD;
 • PLS-TOWER;
 • PLS-POLE;
 • CAISSON;
 • SAPS.

Групата разполага необходимата техническа екипировка – високопроходими автомобили, оптична апаратура и други за достъп до обектите и извършване на наблюдения.

04 pls CADD design3

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ