header.jpg

Първична комутация (силови вериги)

Отделът отговаря за проектирането на електрически уредби за свръхвисоко, високо, средно и ниско напрежение. Проектирането е съобразено с българските (БДС EN) и международните (IEC) стандарти. Плановете на разпределителните уредби (погледи и разрези) се извършва главно с програмния продукт AutoCAD, като могат да се изготвят като триизмерни чертежи по желание на клиента.

Основните дейности на отделът са:

 • Изготвяне на еднолинейни схеми;
 • Съставяне на компановъчни решения за изграждане на открити и закрити разпределителни уредби – план (поглед отгоре) и разрези;
 • Изготвяне на детайлни чертежи за монтаж и закрепване на съоръженията, кабелни трасета и други;
 • Съставяне на технически спецификации за доставка на оборудване и количествени сметки на монтажните дейности;
 • Изчисления за координация на изолацията и оразмеряване на съоръженията;
 • Статично и динамично оразмеряване на шинни системи, изпълнени с гъвкави или твърди проводници, оразмеряване на кабелни линии (с помощта на собствени приложения в MathCAD);
 • Оразмеряване и проектиране на заземителни (с помощта на софтуера CYMEGRD) и мълниезащитни инсталации, избор на материали за изпълнението им;
 • Моделиране на електрически системи и режими на къси съединения с помощта на софтуерен продукт ETAP;
 • Осветителни инсталации – външно и вътрешно осветление – светотехнически изчисления и проектиране (с помощта на софтуерни продукти Dialux и Calculux); 

 • design1
  design6
  design2 design8

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ