header.jpg

Командни табла

Предназначени са за монтаж в командните зали на обектите с цел управление на съответните съоръжения.

Състоят се от преден панел (лицева част), странични стени, задна врата, таван и дъно. Таблата се изработват от желязна ламарина с дебелина 2mm.
Върху лицевата част на таблата се разполагат мнемосхеми, отразяващи разположението и състоянието на управляваните съоръжения.

Самите означения се изработват от пластмасово фолио с цвят, съответстващ на стандарта за номиналното напрежение на уредбата. В тях се вграждат съответните управляващи и показващи устройства, измервателни и отчитащи прибори. Всяко табло се изготвя по индивидуален проект.
Комутацията се изпълнява с гъвкави многожични медни проводници със сечение 2,5mm2 за токовите и 1,5mm2 за останалите вериги.  Всички апарати, съоръжения, клеми и клемореди се маркират с неизбледняваща и неизтриваема маркировка.

Задните врати на таблата могат да се отварят на ъгъл 180 градуса и да се застопоряват в отворено положение.    
Апаратурата и клемите, които ще се монтират в командните табла, могат да бъдат доставени от фирмата по желание на клиента, или закупени от него и предоставени за монтаж. В командните табла се вграждат луминисцентна лампа с ключ и монофазен контакт тип “Шуко”.
Всики повърхности на таблата се почистват много добре и се боядисват по един от следните два метода:

  • двуслойно с двукомпонентен грунд и двукомпонентна боя;
  • с термополимеризационна епоксидно-полиестерна прахова боя.

Цветът на таблата се избира по RAL.

com 1 com 2 com 3

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ