header.jpg

Съоръжения работещи с елегаз (SF6)

Отделът е създаден през 2008г., като неговата цел е да предложим по-цялостни и комплексни услуги свързани с въвеждането в експлоатация на елегазови прекъсвачи и др. съоръжения, които работят с елегаз-SF6.
Операциите, които можем и извършваме са:

 • Монтаж и демонтаж на прекъсвачите
 • Механична настройка
 • Източване, вакуумиране, филтриране (пречистване) и запълване на съоражението с елегаз
 • Пусково-наладъчни процеси
 • Въвеждане в експлоатация
 • Издаване на необходимия документ и протокол

Прочети още: Съоръжения работещи с елегаз (SF6)

Оптика и оптични линии

Отелът е създаден през 2006г. в резултат на все по-силното навлизане на оптичните технологии (включващи трасета, мрежи и съответното оборудване) в проектите, изпълнявани от „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, и на стремежа за комплектно изпълнение от А до Я на инженерингови проекти. 
В следствие на тези проекти бяха набелязани и основните цели на отдела:

 • Проектиране на магистрални оптични трасета.
 • Проектиране на оптични и конвенционални локални мрежи.
 • Изпълнение и пускане на оптични мрежи и линии в експлотаця.
 • Доставка на материали и активно оборудване за оптични и конвенционални мрежи.
 • Надзор на проекти отнасящи се до оптични мрежи и оборудване.
 • Измерване на оптични храктеристики на трасета и издаване на протоколи.

Прочети още: Оптика и оптични линии

Цифрови релейни защити

Специалистите от „Органа за контрол от вид „C” към „ЕЛ-ТЕСТ” имат дългогодишен опит в работата с релейни защити. Работата по една релейна защита включва както настройката и изпитването, така и по трудната част - конфигурирането. Нашите специалисти са преминали успешно редица курсове и обучения на водещите в света производители на цифрови релейни защити - ABB, Siemens, Areva, Schneider electric и др.

Прочети още: Цифрови релейни защити

SCADA - САУП и Автоматизация

Специалистите от Органа за контрол от вид „C” към „ЕЛ-ТЕСТ” имат натрупан сериозен опит в изграждането, конфигурирането, настройката на SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) системи или САУП и в Автоматизацията като цяло. Те притежават сертификационно ниво B1 за продажба и изпълнение на проекти с ABBRTU 560.

Прочети още: SCADA - САУП и Автоматизация

Енергиен мениджмънт

През последните сто години употребата на енергия е нараснала многократно (цените на енергоносителите също) и тъй като много от енергоносителите са ограничени, този факт налага все по осезаемо наличният енерго ресурс да се употребява и управлява разумно. За тази цел е необходим постоянен контрол и планиране върху енерго потреблението на даден икономически субект. С поскъпването на енергоносителите стана актуално и необходимо въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.

Прочети още: Енергиен мениджмънт

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ