header.jpg

ONLINE-Заявка/Запитване/Оферта ЗА КОНТРОЛ

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Required information.
КЛИЕНТ *
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ *
АДРЕС ЗА КОНТАКТ
Обратна връзка (Телефон/Факс)
Вашият E-MAIL
Обект за контрол *
АДРЕС НА ОБЕКТА *
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000V:
Съпротивление на заземители
Съпротивление на изолация
Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
Електрическа якост на изолацията чрез повишено напрежение до 100 kV DC и до 80 kV AC
Преходно съпротивление в контактна система
2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V:
Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“
Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност
3. ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
Изолиращи щанги, изолиращи и токоизмервателни клещи: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение,
Указатели за напрежение: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение и праг за индикация на напрежение,
Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши: Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо изпитателно напрежение и ток на утечка,
4. КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ ДО 20 КV:
Съпротивление на изолацията
Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение
5. КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ ДО И НАД 1000V:
Стойност на тока и равномерност на натоварване на отделните фази
Отсъствие на корпусно съединение
6. ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ до 400 кV ВКЛЮЧИТЕЛНО:
Съпротивление на изолацията
Активно съпротивление на намотките
Пробивно напрежение на трансформаторно масло
Коефициент на трансформация
Групи на свързване на трифазни трансформатори
Полярност на изводите на еднофазни трансформатори
7. УСТРОЙСТВА НА РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ, ЕЛЕТРОАВТОМАТИКА ИТЕЛЕМЕХАНИКА И ДР.
Съпротивление на изолацията
Проверка на настройките на Релейните Защити
Изпробване действието на устройствата
Активно съпротивление
8. ЕЛЕТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ/ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПОСТОЯНЕН и ПРОМЕНТЛИВ ТОК до и над 100 V::
Съпротивление на изолацията
Активно съпротивление на намотките (статорни и роторни)
Ток и загуби на празен ход на електрически двигатели
9. СИЛОВИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ДО 400kV
Капацитет и Коефициент на диелектрични загуби
10. ОПТИЧНИ КАБЕЛИ, ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ, МРЕЖИ И СИСТЕМИ
Внесено затихване от нееднородности
Общо затихване
Загуби от обратно отражение
Дължина на оптичното трасе
Желате да получите оферта (да се свържем с Вас) по:
На оставеният от Вас e-mail адрес
FAX
Телефон/GSM

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ