header.jpg

Специализирани уреди

 

 Наименование и тип

Описание

Област на контрола и контролиран параметър

Omicron CPC 100

Omicron CPC 100

Система за първични изпитания на високоволтови съоръжения.

Работи в комбинация с други модули.

CPC 100  е мултифункционално устройство подходящо за:

 • пусково-наладъчни дейности в подстанции и централи
 • тестове на силови трансформатори
 • тестове на токови и напреженови измервателни трансформатори
 • измерване на съпротивление на намотката и контактно съпротивление
 • проверка на поляритета
 • първично и вторично тестване на релейни защити.

Преходно съпротивление в контактна система при електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;

При трансформатори за напрежение до 35kV включително:

 • Коефициент на трансформация
 • Групи на свързване на трифазни трансформатори и полярност на изводите на еднофазни трансформатори
 • Изолация чрез повишено променливо напрежение с промишлена честота
 • Активно съпротивление
 • При устройства на релейните защити, електроавтоматика,телемеханика и вторични вериги:
 • Активно съпротивление на намотките
 • Проверка на настройките на релейните защити (постоянен или променлив ток на заработване и възвръщане, постоянно или променливо напрежение на заработване и възвръщане, време на заработване, импеданс на заработване и възвръщане)
 • Изпробване на действието на устройствата (правилно, неправилно действие или отказ на устройствата)

 

Omicron CP CU 1
cp cu 1

Модул, който заедно със системата CPC 100 служи за измерване на импеданс на кабелни и въздушни електропроводи, измерване на земния фактор, крачно и допирно напрежение, взаимни параметри на електропроводните линии, импеданс на заземителни уредби и др. (все още не е въведен)

При електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

Omicron CP TD 1Omicron CP TD 1

Модул, който заедно със системата CPC 100 служи  за измерване на капацитет, коефициент на диелектрични загуби (tgδ) и фактора на мощността (cos?).Използва се за измерване и оценка на изолацията на силови и измервателни трансформатори, прекъсвачи и изолатори.Позволява измерване с различно напрежение и честота, без да настъпва интерференция с основната честота. Автоматичната процедура редуцира времето за измерване до минимум.Измерва и следните величини:активна, реактивна и пълна мощностquality factor QFиндуктивностимпеданс и фазов ъгълтестов ток и напрежение

 • Капацитет и коефициент на диелектрични загуби (tgδ)
 Omicron CT AnalyzerOmicron CT Analyzer

Система за изпитания на токови трансформатори.

Анализатора е предназначен за автоматично тестване на ТТ в лаборатория или на обекта, преди или след инсталация. Уреда извършва следните тестове:измерване на товараизмерване съпротивлението на намоткитесваляне на крива на намагнитване съгласно IEC 60044-1 и 60044-6измерване коефициента на трансформацияизмерване на полярност и фазово изместванеопределяне на класа на точностопределяне на факторите ALF и FSопределяне точката на насищане и др.

При трансформатори за напрежение до 35kV включително:

 • Коефициент на трансформация
 • Групи на свързване на трифазни трансформатори и полярност на изводите на еднофазни трансформаториИзолация чрез повишено променливо напрежение с промишлена честота
 • Активно съпротивление
 Omicron CMC 356Omicron CMC 356

 Система за вторични изпитания на релейни защити.

CMC 356  е компютърно контролирана система за тестване на релейни защити, трансдюсери, електромери и анализатори на енергия. Системата притежава следните възможности:

 • 4 напреженови канала
 • 6 токови каналатестване на устройства според IEC 61850
 • изход за DC напрежениецифрови изходиприхващане на цифрови сигнали и брояч на импулси

 При устройства на релейните защити, електроавтоматика,телемеханика и вторични вериги:

 • Активно съпротивление на намоткитеПроверка на настройките на релейните защити (постоянен или променлив ток на заработване и възвръщане, постоянно или променливо напрежение на заработване и възвръщане, време на заработване, импеданс на заработване и възвръщане)
 • Изпробване на действието на устройствата (правилно, неправилно действие или отказ на устройствата)
 Freja 306Freja 306

 Система за вторични изпитания на релейни защити.

Freja 306 е компютърно ориентирана система за тестване на релейни защити и симулации, въпреки това системата може да се използва без компютър.Системата притежава 4 напреженови и 6 токови канала. Еднофазно системата може да подаде ток над 100А.

При устройства на релейните защити, електроавтоматика,телемеханика и вторични вериги:

 • Активно съпротивление на намотките
 • Проверка на настройките на релейните защити (постоянен или променлив ток на заработване и възвръщане, постоянно или променливо напрежение на заработване и възвръщане, време на заработване, импеданс на заработване и възвръщане)
 • Изпробване на действието на устройствата (правилно, неправилно действие или отказ на устройствата)
 Metrel MI 3200Metrel MI 3200

Teраомметър – уред за измерване съпротивление на изолацията.

Metrel MI 3200 e приносим уред с възможност за работа, както със мрежово захранване така и на батерии. Уреда може да използва високо тестово напрежение до 10kV при измервателен обхват до 10TOhm. Налични функции:съпротивление на изолацията с напрежение от 500V до 10kV(стъпка 25V), програмируем таймер и автоматично разрежданеизмерване на капацитетStep up voltage тестКоефициент на абсорбция, индекс на поляризация, DD ratioПодаване на високо напрежение DC– до 10kVИзмерване на напрежение и честота – до 600 V AC/DC

Съпротивление на изолация при:

 • при електрически уредби и съоръжения до и над 1000VТрансформатори за напрежение до 35kV включително
 • Устройства на релейните защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични веригиЕлектрически двигатели за постоянен и променлив ток
 • Кабелни електропроводни линии до 20kV
 • Отсъствие на корпусно съединение при кондензаторни уредби до и над 1000V
 Grossen Metrawatt Profitest MTechGossen Metrawatt Profitest MTech

 Уред за измерване и изпитване на електрически мрежи – IEC 60364.6

Този уред се използва за бързо и ефикасно тестване на защитните мерки касаещи електрическите мрежи. Уредът извършва следните тестове и измервания:измерване на напрежение, честота и фазен редизмерване на импеданса на защитния контуризмерване на импеданса на мрежататестване на защити за токове с нулева последователност (ДТЗ)съпротивление на заземителна уредба/потенциал на земния електродсъпротивление на изолациятанискоомни съпротивленияток на утечка с допълнителен аксесоардължина на кабел и др.

 При електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 • При електрически уредби и съоръжения до 1000V:
 • Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност(FI-прекъсвачи) - време на изключване, допирно напрежение, ток на задействане

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ