header.jpg

Съоръжения работещи с елегаз (SF6)

Отделът е създаден през 2008г., като неговата цел е да предложим по-цялостни и комплексни услуги свързани с въвеждането в експлоатация на елегазови прекъсвачи и др. съоръжения, които работят с елегаз-SF6.
Операциите, които можем и извършваме са:

  • Монтаж и демонтаж на прекъсвачите
  • Механична настройка
  • Източване, вакуумиране, филтриране (пречистване) и запълване на съоражението с елегаз
  • Пусково-наладъчни процеси
  • Въвеждане в експлоатация
  • Издаване на необходимия документ и протокол

За целта ние закупихме и притежаваме съоръжение от последно поколение за източване, филтриране и изчистване на елегаза, както и е предназнчаен за мобилни дейности, като по този начин процедурите могат да се извършват на място при клиента.

След извършване на процедурите, се правят контролни измервания, за наличието на течове на елегаз от съоръженията и други контролни изпитания.
За всичко това, Ние издаваме протокол, за извършените работи и съответствието с предписаните от завода производител и/или стандарти  и норми.

Отделът притежава и необходимите сертификати за извършване на предлаганите от нас услуги.

Programa PICOLO
Nanometers

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ